Wsporniki łaty kalenicowej

Wsporniki pozwalają na łatwy i stabilny montaż łat kalenicowych.


Dzięki wspornikom ustalenie odpowiedniej wysokości oraz wypoziomowanie łaty kalenicowej jest szybkie i proste. Różne szerokości wspornika i długości gwoździa umożliwiają stosowanie różnych łat oraz montaż na dachach o różnych kątach nachylenia.