Wywietrzniki kalenicowe

Wywietrzniki kalenicowe stanowią element uszczelniająco-wentylacyjny kalenicy i połaci dachowej.


Zabezpieczają przed przedostawaniem się wody, kurzu i insektów pod pokrycie dachowe.

Zapewniają cyrkulację powietrza w przestrzeni pod połacią dachową, dzięki czemu następuje odprowadzenie wilgoci z warstwy ociepleniowej, która wilgotna nie spełnia właściwie swojej roli. Podstawą działania wywietrzników jest naturalny pęd ciepłego powietrza ku górze.