Kratki okapowe

Kratka wentylacyjna umożliwia swobodny przepływ powietrza, zwiększając wydajność wentylacji połaci dachu. Zastępuje dodatkową łatę okapu oraz zapobiega przedostawaniu się ptaków, gryzoni i dużych owadów pod połać dachu.


Siatki skutecznie zabezpieczają przed ptakami, gryzoniami i dużymi owadami, pozwalając jednocześnie na wlot powietrza i wentylację przestrzeni podpołaciowej. Różne wysokości kratek umożliwiają dopasowanie do różnych rozmiarów szczelin.